W skład grupy kapitałowej wchodzą:

Grupa Jaguar S.A. – Podmiot dominujący
Spółka publiczna notowana na giełdzie NewConnect. Głównymi akcjonariuszami są: Jacek Wieczorkowski (44,7 %) i Robert Betka (44,7 %). Spółka specjalizuje się w nabywaniu, przekształcaniu i sprzedaży nieruchomości gruntowych. Główną jej misją jest promowanie i oferowanie możliwości inwestowania w grunty jako alternatywy dla tradycyjnych form lokowania kapitału.

 

Jaguar Inwestycje Spółka z o.o. – Spółka zależna
Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Grupa Jaguar S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. zajmuje się doradztwem gospodarczym i zarządzaniem projektami dedykowanymi inwestycjom w nieruchomości, głównie nieruchomości gruntowe. Spółka pełni także rolę komplementariusza w spółce Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. spółka komandytowa.

 


Jaguar Inwestycje Spółka z o.o. Spółka Komandytowa – Spółka pośrednio zależna
Komplementariuszem jest spółka Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. Komandytariuszami są inwestorzy indywidualni oraz Grupa Jaguar S.A., której przypada udział w zysku wynoszący 25%. Spółka specjalizuje się w obrocie nieruchomości gruntowymi na własny rachunek. Konstrukcja podmiotu zakłada pozyskanie kapitału od osób prywatnych, co z drugiej strony umożliwia inwestorom indywidualnym atrakcyjny udział w całym procesie inwestycyjnym związanym z zakupem, przekształceniem i sprzedażą nieruchomości gruntowych.