Źródła przewag konkurencyjnych:

  • Doskonała znajomość lokalnego rynku nieruchomości gruntowych.
  • Unikalne know-how umożliwiające nabywanie gruntów z dużym dyskontem do ceny rynkowej.
  • Oferta kierowana zarówno do osób chcących nabyć nieruchomość na własność, jak i do tych, którzy chcą razem z nami uczestniczyć w całym procesie inwestycyjnym (jako wspólnicy zależnej spółki celowej).
  • Krótki okres zwrotu zainwestowanych środków (średnio kilka miesięcy).
  • Atrakcyjny produkt inwestycyjny będący alternatywą dla lokat, polis kapitałowych oraz jednostek funduszy inwestycyjnych.
  • Doświadczona kadra zarządzająca.
  • Oferta dla klientów zagranicznych - umożliwienie im pośredniego inwestowania w grunty - poprzez udział w zależnej spółce celowej (brak potrzeby oczekiwania do 2016 r. kiedy to nastąpi zmiana przepisów).
  • Dywersyfikacja źródeł finansowania z uwagi na ciągły proces pozyskiwania bezpośrednich inwestorów indywidualnych nabywających udziały w zależnej spółce celowej.