Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu spółki Grupa Jaguar S.A. zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę.

FirmaPKO Bank Polski Dom Makleski
Siedziba: Warszawa
Adres: 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
KRS: 0000026438
Telefon +48 22 580 31 53
Faks: +48 22 580 31 91
Adres strony internetowej: www.dm.pkobp.pl

  Informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Newconnect”